Dende o Concello convídase a participar a todos os veciños e veciñas na valoración dos servizos municipais, para poder implementar medidas de mellora continua nos mesmos, así como poder analizar súa posible desviación dos obxectivos marcados.

Anualmente, publicaremos os resultados obtidos destas consultas para trasladar a todos os usuarios os obxectivos acadados.

A maiores, nesta sección tamén poderá accederse e participar nas consultas populares ou referéndums que o Concello leve a cabo, para coñecer a opinión dos vecinos e veciñas en temas de interese municipal.

OPCIÓN 1

FACER A ENQUISA NIVEL DE CALIDADE DOS SERVIZOS MUNICIPAIS ONLINE

OPCIÓN 2