Anualmente, e acompañando a aprobación dos orzamentos municipais, deberase incluir un anexo onde se recollan os plans e programas de investimento e financiamento que, para un prazo de catro anos, poderán formular os municipios e demais entidades locais de ámbito supramunicipal.

Nas seguintes ligazóns preséntase a información sobre investimentos, e fontes de financiación previstos, de xeito anual.