PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Plan municipal para rebaixar o nivel de endebedamento…

PROGRAMAS MUNICIPAIS

Programas de gasto orzamentado polo Concello…

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Plans de obras municipais orzamentados e fontes de financiamento…

PLAN DE URBANISMO

Cronoloxía da aprobación do novo PXOM e normativa vixente…