O Concello de Tordoia tivo vixente vixente ata 2018 un Plan de reducción de débeda asinado o  28 de novembro de 2014, ao amparo do Real Decreto-Lei 8/2014 do 4 de xullo, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia, no que a principal conclusión obtida foi a que se expón a continuación:

“Por lo tanto el mejor plan de reducción de deuda será refinanciar el préstamo de pago a proveedores RD Ley 4/2012, ya que dicha operación se formalizó a euribor a 3 meses+525 puntos, y la mejor oferta que las entidades nos han presentado para la refinanciación de la deuda es de euribor a 3 meses+121 puntos.

Si tenemos en cuenta que el importe del préstamo de pago a proveedores pendiente de amortizar a fecha de hoy es 1.219.859,74 € queda claro que el AHORRO que se produce, acelera de forma muy importante la reducción de la deuda del Ayuntamiento”

Pode consultar o Real-Decreto-Lei 8/2014 na seguinte ligazón:
IR Á LIGAZÓN  Real Decreto-Lei 8/2014 de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia

A valoración, a data 31 de decembro de 2013 realízase a través dos seguintes cálculos:

CONCEPTO IMPORTE
Importe dereitos liquidados por operacións correntes 2.133.448,00 €
Débeda viva a 31/12/2013 2.236.072,26 €
% Débeda viva 104,80%

E a reducción da débeda prevista para os seguintes 5 anos (2015-2019) é a seguinte:

2015 (31/12) 2016 (31/12) 2016 (31/12) 2017 (31/12) 2018 (31/12)
Débeda pendente 1.825.139,58 € 1.601.808,53 € 1.376.520,93 € 1.149.184,18 € 919.701,34 €
Dereitos recoñecidos netos (I-V) 200.000,00 € 200.000,00 €: 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
Endebedamento 91,26% 80,09% 68,83% 57,46% 45,99%

Pode consultar o texto íntegro do Plan de reducción de débeda na seguinte ligazón, así como o documento ministerial que reflicte a finalización de dito plan:


IR Á LIGAZÓN Plan de reducción de débedas do Concello de Tordoia


IR Á LIGAZÓN Plans de axuste das entidades locais