Segundo o artigo 7 da Lei de Transparencia, e nomeadamente o 7.5, o Concello de Tordoia no ámbito das súas competencias, publicarán “Os documentos que, conforme á lexislación sectorial vixente, deban ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación”.

En comprimento desta obriga, durante o período de exposición pública, publicaránse para o seu coñecemento as aprobacións ou modificacións de regulamentos, ordenanzas fiscais, orzamentos, etc.

DOCUMENTOS DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN ALEGACIÓNS/PROPOSTAS WORD/LIGAZÓNS
Aprobación inicial do orzamento para 2017 19 xaneiro 2017
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial do orzamento para 2017
Aprobación inicial de modificación da ordenanza fiscal reguladora do I.B.I. 16 xaneiro 2017
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación modificación da ordenanza fiscal reguladora do I.B.I.
Conta Xeral 2016 2 de agosto de 2017
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Conta Xeral 2016
Aprobación inicial de expediente de suplemento de crédito 25 de outubro de 2017
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial de expediente de suplemento de crédito
Aprobación inicial do orzamento para 2018 15 de xaneiro de 2018
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial do orzamento para 2018
Aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora da taxa polo subministro de auga potable e servizos complementarios 7 de febreiro de 2018
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial da ordenanza polo subministro de auga e servizos
Aprobación inicial da modificación da ordenanza da piscina municipal 10 xullo 2018
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial modificación ordenanza piscina
Información pública da conta xeral do orzamento 2017 3 setembro 2018
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Información pública da conta xeral 2017
Aprobación inicial de modificación do artigo 7 da Ordenanza do subministro de auga e servizos complementarios 17 xaneiro 2019
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Modificación artigo 7 ordenanza do subministro de auga e servizos
Aprobación inicial do orzamento para 2019 14 xaneiro 2019
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial do orzamento para 2019
Aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora do prezo da piscina municipal de Tordoia 28 agosto 2019
(prazo rematado)
IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial da modificación da ordenanza da piscina