ENQUISA NIVEL DE CALIDADE DOS SERVIZOS MUNICIPAIS

Por favor, indique o seu grao de satisfacción cos servizos municipais.

SINALE O SERVIZO MUNICIPAL QUE QUERE AVALIAR:

1. As dependencias atópanse sinxelamente

MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

2. Ponse a disposición do usuario a documentación necesaria

MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

3. A documentación é clara e sinxela

MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

4. Facilítase información útil e suficiente

MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

5. Resólvense todas as dúbidas de xeito claro e comprensible

MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

6. Os horarios de atención son suficientes

MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

7. A atención é correcta

MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

8. A atención é rápida

MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

9. A información da páxina web municipal é suficiente

MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

10. A valoración xeral del servicio é

MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

¿Ten algún comentario ou suxestión para mellorar o servizo avaliado?

MOITAS GRACIAS POR AXUDARNOS A MELLORAR OS NOSOS SERVIZOS.