Segundo o “Plan de transparencia e bo goberno” aprobado polo Consello Federal da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) o 18 de marzo de 2015 que a continuación pode consultarse, os principios que deben inspirar as actuacións e decisións dos representantes e servidores na administración local son:

  • Sentido da responsabilidade
  • Vontade de servizo público
  • Transparencia
  • Eficacia
  • Adicación plena ás súas función

Neste epígrafe publicarase  tamén a información referida a sentenzas xudiciais firmes que atinxan ao Concello de Tordoia.

LIGAZÓNS